Bezpieczeństwo bagażu w autobusach i autokarach

bagażPodróż autokarem to nie tylko tani, ale przede wszystkim wygodny sposób na przemieszczanie się na duże odległości. W przypadku podróży autokarem niezwykle istotną rzeczą jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno podróżnym, jak i przewożonego przezeń bagażu. Zobaczmy, jak wygląda sprawa bezpieczeństwa podróżnych i bagażu podczas podróży autokarem, czy autobusem dalekobieżnym?

Co o bezpieczeństwie bagażu mówi prawo?

W przypadku podróżowania autobusami dalekobieżnymi czy też autokarami nierzadko podróżni poza tzw. bagażem podręcznym posiadają ze sobą bagaż, który chowany jest na czas podróży w luku bagażowym. Czasem zdarza się, że jeden pasażer ma do przechowania jeden plecak, czy walizkę, a czasami w przypadku np. podróży międzynarodowych jeden pasażer może mieć potrzebę przewiezienia różnego rodzaju toreb podróżnych, plecaków, walizek. Jak zorganizować bezpieczny transport bagażu w świetle prawa? Wszak mówi ono wyraźnie, że za przewożony bagaż odpowiada przewoźnik. Przekazując pasażerowi tzw. kwit bagażowy, przejmuje odpowiedzialność za powierzony mu na czas podróży bagaż.

Kwit bagażowy powinien dla celów bezpieczeństwa podróżujących zawierać konkretne informacje dane, pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację. Musi zawierać zatem takie dane, które pozwolą ustalić tożsamość właściciela, ale z zachowaniem jego prawa do pozostania anonimowym. Kierowcy, przyjmując bagaż do przewiezienia w luku bagażowym, nie mogą żądać podania, czy też weryfikować przekazanych danych osobowych ze stanem faktycznym, gdyż jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych. Z tego względu jako system monitorowania bagażu w autokarach stosowany jest system numerowy. Choć czasami regulaminy przewozu określają, zalecają, by bagaże co do sztuki były opisane imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu pasażera. Bagaż zazwyczaj jest rejestrowany przez obsługę autokaru poprzez naklejenie na nim banderoli, umieszczenie bagażu w luku bagażowym i wpisanie do biletu ilości powierzonych kierowcy bagaży.

Jak wielki bagaż można „wnieść” do autokaru?

Bezpieczeństwo przewozu bagażu zależne jest wprost od jego ilości, wszak pojemność luku bagażowego jest ograniczona, a pasażerów, czy też podróżujących wielu. Z tego względu w autokarach wycieczkowych, czy też autobusach dalekobieżnych stosowane są limity, które wlicza się do ceny tzw. biletu podstawowego. W cenie biletu uwzględnia się możliwość przewozu zarówno bagażu podstawowego, jak i podręcznego. Bagażem podstawowym nazywa się bagaż umieszczany w luku bagażowym autokaru o wadze 15 - 40 kg i wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość). Bagaż podręczny natomiast to bagaż zabierany przez podróżnego na pokład autokaru i wadze około 5-6 kg. Istnieje możliwość, zabrania ze sobą, tzw. nadbagażu, ale w takiej sytuacji zalecamy podróżnym wcześniejszy kontakt z firmą, celem ustalenia możliwości jego przewiezienia oraz należnej opłaty za transport dodatkowego bagażu.

Co trzeba wiedzieć o przewożeniu bagażu w autokarze?

Podróżując autokarem, podróżujący zgadza się na przestrzeganie regulaminu, jaki obowiązuje u danego przewoźnika. To w regulaminie znajdziemy wszelkie informacje związane z możliwością przewozu bagażu, wraz z wykazem przedmiotów dopuszczalnych do mianowania ich bagażem podręcznym, transportowym czy niewymiarowym.